โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ )

วิชา คอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

น.ส ฤทัยชนก อ้วนนวน เลขที่ 21

น.ส ศิริลักษณ์ แสงนวล เลขที่ 27

เสนอ

พ่อครู ประเวส นามสีฐาน

โรงเรียนฝางวิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ขอนแก่น เขต 25

 

   

 การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน

    มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนแรก 

เตรียมอุปกรณ์การทดลอง

– สารไอโอดีน

– ยาสีฟันที่จะนำมาทดลองหาแป้ง

– บีกเกอร์

– ช้อนคนสาร

– น้ำเปล่า ที่สะอาด

– ดรอปเปอร์

 รูปภาพ5

 

 

ขั้นตอนที่ 2

บีบยาสีฟัน ใส่บนหลังช้อนคนสาร เพราะ

จะทำให้ง่ายต่อการแตกตัวของสาร

รูปภาพ7รูปภาพ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3

ใช้ช้อนคนสาร คนสารให้ละเอียด และให้เป็นเนื้อเดียวกันในบีกเกอร์ขนาดเล็ก

 รูปภาพ8

 

 

 

ขั้นตอนที่  4

เทน้ำเปล่าที่สะอาด ลงไปแล้วหลังจากนั้นคนสารหรือยาสีฟัน ให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ

 รูปภาพ1

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5

หยดสารไอโอดีนลงไป 4-5 หยด  แล้วคนสาร

รูปภาพ10รูปภาพ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6

คนสารต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่าสารจะเกิดการเปลี่ยนสี ถ้าสารเปลี่ยนสีจากสีเดิมเป็นสี ส้ม หรือ น้ำตาล แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อนั้นมีแป้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบคทีเรียในช่องปากของเรา

และถ้าสารนั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นสีเดิม แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อนั้น ไม่มีแป้ง หรือมีแป้งในปริมาณที่น้อยมาก

 รูปภาพ11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

พบว่ายาสีฟันยี่ห้อ คอลเกตไม่มีแป้งและปลอดภัยมากที่สุด เพราะสารไม่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือสีส้ม จึงปลอดภัยต่อช่องปากของเรา

 รูปภาพ13รูปภาพ12

จบการนำเสนอ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ

พ่อครู ประเวส นามสีฐาน

แม่ครู วรารัตน์ สิทธิวุฒิ

ที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ จนโครงงานเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s